Nowy cennik skupu trzody chlewnej

2011-06-15

Szanowni Państwo,

Zarząd PKM DUDA SA motywowany obserwowanymi od miesięcy zmianami w strukturze zamówień od klientów krajowych i zagranicznych, polegającymi na koncentracji na produktach w najwyższych klasach mięsności i parametrach jakościowych (waga, standaryzacja) oraz ocenie trwałości tych zmian, podjął decyzję o zmianie od 1.07.2011 roku dotychczasowych zasad skupu tuczników na WBC.

Nowy system będzie premiował producentów tuczników w klasach S, E i U 
oraz odpowiednim przedziale wagowym!

Zasady nowego systemu są następujące:
1. Od dnia 1 lipca 2011 PKM DUDA wprowadza do systemu ocen tuczników przedziały wagowe:

  I. 67 – 83,9 kg
  II. 84 – 99,9 kg
  III. 100 – 115 kg

2. W dniu 1 lipca 2011 do ceny bazowej z dnia poprzedniego, w poszczególnych klasach mięsności, zostanie automatycznie:

   a) do klas S1, S2, S3 i E1, E2, E3 doliczony bonus w wysokości 10 gr., w każdym przedziale wagowym
  b) do klas S, E i U w przedziale wagowym 84-99,9 kg doliczony bonus w wysokości 20 gr. na kg

przykład:

Ceny z dnia 06.06:                     Ceny w nowym systemie   
  67 – 83,9 kg 84 – 99,9 kg 100 – 115 kg
Klasa S – 5,50 zł Kl. S1 – 5,60 zł Kl. S – 5,80 zł Kl. S2 – 5,60 zł  
Klasa E – 5,40 zł   Kl. E1 – 5,50 zł Kl. E – 5,70 zł Kl. E2 – 5,50 zł
Klasa U – 5,20 zł Kl. U1 – 5,20 zł Kl. U – 5,40 zł   Kl. U2 – 5,20 zł    

Klasa S - 5,50 zł + 0,10 zł (bonus za jakość) + 0,20 zł (bonus za wagę)
= 5,80 zł kg

W przypadku klas R, R2, O i P – ceny nie ulegną zmianie bez względu na przedział wagowy.

Wprowadzenie przedziałów wagowych i premiowanie przedziału 84-99,99 kg WBC to rezultat wzrastających wymagań klientów PKM Duda, poszukujących elementów o niskiej zawartości tłuszczu, wysokiej mięsności, ale także wystandaryzowanych i dużych. Jak Państwo zauważą, w stosunku do cen dotychczasowych, jakość jest premiowana w każdym z nowych przedziałów wagowych. Dzięki temu, oferta PKM Duda staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Zachęcamy do uważnego liczenia i porównywania z ofertami konkurencji.

Rynki mają tendencje do rozwoju i to jest normalne. By skutecznie konkurować jego uczestnicy muszą się zmieniać razem z nim, a dziś oznacza to konieczność koncentracji na produkowaniu i sprzedawaniu mięs najlepszej jakości. Nowy cennik to odpowiedź na te zmiany, odzwierciedla dzisiejszą specyfikę rynku, który jest gotów płacić więcej za najlepszy towar, i który coraz mniej potrzebuje słabszych jakościowo produktów.

Wyrażamy nadzieję, że wprowadzane zmiany zostaną przyjęte ze zrozumieniem, a zawarta w nich możliwość zwiększenia rentowności produkcji trzody, zostanie wykorzystana. To dobra okazja do poczynienia takich zmian w produkcji trzody, by odpowiedzieć pozytywnie na oczekiwania rynku i więcej zarabiać. Zachęcamy do weryfikacji aktualnej polityki produkcyjnej.

W przypadku pytań związanych z wdrażanymi zmianami, swoją osobą służą nasi przedstawiciele Waldemar Adler 601 093 180 i Krzysztof Rozynek 695 297 537, zapraszamy do kontaktu.

 Z poważaniem

Maciej Duda     Grzegorz Ograbek
Prezes Zarządu PKM DUDA SA   Dyrektor ds. Ekonomicznych i Surowcowych PKM DUDA

                        
     
 

«  powrót